Skupine se bodo pomerile v dveh kategorijah (vsak dan bo potekala ena).

SKUPINSKO NAČRTOVANJE (Team Design)
Tekmovalci bodo s svojim inženirskim znanjem sestavili napravo, ki bo opravljala določeno nalogo in jo na koncu tudi preizkusili v praksi. Pri delu bodo omejeni s časom in materialom, ki ga bodo priskrbeli organizatorji. Na preizkusu bo usklajenost ekipe, njihova kreativnost in iznajdljivost ter sposobnost timskega dela. Ocenjevala se bo sama izvedba kot tudi izgled in funkcionalnost izdelane konstrukcije.

ŠTUDIJA PRIMERA (Case Study)
Študentje bodo v skupini teoretično reševali organizacijski ali tehnični problem podjetja ali situacije iz realnega poslovnega sveta. V danem časovnem okviru bodo morali najti optimalno in razumno rešitev ter na koncu pripraviti predstavitev. Tako bodo preizkusili svojo zmožnost delovanja v skupini in iskanja novih idej za reševanje problemov, nenazadnje pa tudi retorične in predstavitvene sposobnosti.