BEST Ljubljana že dvanajsto leto zapored organizira največje slovensko inženirsko tekmovanje – MacGyver 12.0

Na tekmovanju 80 študentov Univerze v Ljubljani uporabi vse svoje inženirske, organizacijske in predstavitvene sposobnosti za zmago v svoji kategoriji. Tako kot vsako leto je MacGyver razdeljen na Case Study (študijo primera) in Team Design (skupinsko načrtovanje). Zmagovalci vsake kategorije se uvrstijo na regijsko tekmovanje EBEC Alpe-Adria, ki bo letos v Erlangnu (Nemčija). 

Hkrati je MacGyver odlična priložnost za mreženje s podjetji, saj prav ta na tekmovanju podajo nalogo. Ta v večini primerov izvira iz problema, s katerim se podjetje trenutno sooča. Tako lahko tekmovalci pokažejo svoje sposobnosti reševanja problemov na realnem primeru in si tako, kot že veliko tekmovalcev pred njimi, zagotovijo razgovor za službo pri enem od naših partnerjev.

Prijave se odprejo v nedeljo, 16. februarja 2020. Ob prijavi vodja ekipe dobi prednalogo, ki jo morajo tekmovalci rešiti in poslati do zaprtja prijav, 1. marca.

 

TEAM DESIGN – 12.3. Fakulteta za elektrotehniko

Team Design od tekmovalcev zahteva praktične spretnosti, saj morajo s svojim inženirskim znanjem rešiti zastavljen izziv. Na lokalnem tekmovanju imajo ekipe na voljo 8 ur za izdelavo delujoče naprave. Poleg praktičnih spretnosti tekmovalcev so na preizkusu tudi sposobnosti sodelovanja v skupini, iznajdljivost, iniciativnost in kreativnost. Za uvrstitev na regionalno in finalno stopnjo je za predstavitev naprave potrebno znanje angleščine.

Primeri nalog iz prejšnjih let:

  • Izdelava “robotske” roke – tekmovalci so iz zelo osnovnih materialov izdelali podaljšek svoje roke, ki so ga morali upravljati v celoti mehansko. Uspešnost izdelka je pokazal izziv dvigovanja raznih predmetov, kot so list papirja, plastenka vode in sponka za papir.
  • Izdelava avtomobilskega žarometa – tekmovalci so iz omejenega materiala sestavili delujoči avtomobilski žaromet. Žirija je preverjala tudi kam je svetloba žarometa usmerjena in kako močno tja sveti. (HELLA Saturnus)
  • Avtomatsko zlaganje končnih izdelkov na paleto – tekmovalci so morali izdelati napravo, ki bi izrezke iz kamene volne avtonomno zložila na palete. (Knauf Insulation)
  • Izdelava katapulta – tekmovalci so morali izdelati katapult s časovnim zamikom streljanja in dovolj veliko natančnostjo streljanja v tarčo.
  • Izdelovanje dvigala – tekmovalci so morali izdelati dvigalo, ki po sprožitvi mehanizma čaka pet sekund, nato avtonomno dvigne glineno kroglico na čim večjo višino in jo varno spusti nazaj na tla.

 

CASE STUDY – 13.3. Fakulteta za strojništvo

Case Study je sestavljena iz teoretično zastavljene naloge. Naloga študentov je rešitev tehničnega in/ali organizacijskega problema oz. situacije podjetja iz realnega poslovnega sveta. Ekipe imajo na lokalnem tekmovanju MacGyver na voljo 4 ure časa za reševanje teoretično zastavljene naloge. Cilj vsake ekipe je optimalna in racionalna rešitev izziva, ki jo morajo na koncu tudi predstaviti. Poleg iskanja inovativnih rešitev določenega izziva se od tekmovalcev pričakujejo tudi sposobnosti sodelovanja in delovanja v skupini, na koncu pa se preverjajo tudi retorične spretnosti. Za uvrstitev na regionalno in finalno stopnjo je za predstavitev rešitve potrebno znanje angleščine.

Primeri nalog iz prejšnjih let:

  • Preprečevanje udarov avtomobilskih vrat v okoliške objekte in ljudi s pomočjo napredne senzorike in inovativnih tehnologij (TPV Group)
  • Optimizacija ulivanja taline – tekmovalci so predstaviti sistem zalogovnika taline pri kontinuirnem valjanju pločevine s čim boljšim izkoristkom materiala. (SIJ Acroni)
  • Zmanjševanje izpustov okolju škodljivih plinov – zaradi uporabe koksa kot goriva za taljenje kamnin pride do nastanka določenih neželenih plinov, tekmovalci pa so iskali rešitve, kako zmanjšati količino teh plinov. (Knauf Insulation)
  • Preverjanje kakovosti ventilov – tekmovalci so poskušali najti najbolj učinkovit način za zaznavanje morebitnega puščanja ventila. (Danfoss)
  • Najbolj učinkvito zagotavljanje dnevne porabe po električni energiji. (ELES)

 

EBEC

MacGyver je lokalno tekmovanje, ki je del največjega evropsko inženirskega tekmovanja EBEC (European BEST Engineering Competition. Tekmovalci se najprej pomerijo na lokalnem tekmovanju EBEC Ljubljana – 12. in 13. marec 2020, zmagovalci napredujejo na regijsko tekmovanje EBEC Alpe-Adria (Erlangen, Nemčija – 15. do 19. maj 2020), zmagovalci regijskega tekmovanja pa na EBEC Final (Varšava, Poljska – 22. do 30. julij 2020).