O tekmovanju

MacGyver je inženirsko tekmovanje, v katerem ekipe študentov uporabljajo svoje tehnične, družbene in komunikacijske veščine za reševanje tehničnih nalog, hkrati pa sijajna priložnost, da tekmovalci svoje veščine predstavijo svojim potencialnim delodajalcem - partnerjem tekmovanja. Tekmovalci morajo pred začetkom tekmovanja pripraviti svoje življenjepise (CV), ki jih bomo posredovali Zlatim partnerjem in partnerjem, ki bodo na tekmovanju zastavili naloge. Naši partnerji poleg rešitev zastavljenih nalog iščejo tudi nove kadre. Na tekmovanju se študenti trudijo najti čim boljšo, učinkovito in inovativno rešitev dejanskih problemov iz industrije, ki jih bodo zastavili naši partnerji.  Tekmovanje poteka v 2 kategorijah in je letos prilagojeno online fomratu:
  • Inovativno načrtovanje (Inovative Design)
  • Študija primera (Case Study)
V kategorija Innovative Design morajo tekmovalci s ponujenim orodjem in materialom izdelati funkcionalen izdelek. Ker letos tekmovanje poteka online, bomo pakete z materialom in orodjem ekipam poslali po pošti. V kategorija Case study  pa morajo tekmovalci pripraviti idejo za rešitev konkretnega inženirskega problema iz proizvodnje/razvoja, ki jo zastavi naš partner.  Za sodelovanje v obeh kategorijah ni potrebno nobeno specifično predznanje. Letošnji partner kategorije Case Study je Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije d.d. partner kategorije Innovative design pa RLS Merilna tehnika d.o.o..

MacGyver je del mednarodnega tekmovanja, imenovanega EBEC (European BEST Engineering Competition) in spada pod prvi (najnižnji) nivo. Zmagovalni ekipi vsake od kategorij imata možnost uvrstitve na regijsko tekmovanje.