O tekmovanju

BEST Ljubljana že štirinajsto leto organizira največje slovensko inženirsko tekmovanje – MacGyver 14.0

Na tekmovanju študenti Univerze v Ljubljani uporabijo vse svoje inženirske, organizacijske in predstavitvene sposobnosti za zmago v svoji kategoriji.

Tako kot vsako leto je MacGyver razdeljen na Case Study (študijo primera) in Team Design (skupinsko načrtovanje)

 

Hkrati je MacGyver odlična priložnost za mreženje s podjetji, saj prav ta na tekmovanju podajo nalogo. Ta v večini primerov izvira iz problema, s katerim se podjetje trenutno sooča. Tako lahko tekmovalci pokažejo svoje sposobnosti reševanja problemov na realnem primeru in si tako zagotovijo razgovor za službo pri enem od naših partnerjev.

Team design

Team Design od tekmovalcev zahteva praktične spretnosti, saj morajo s svojim inženirskim znanjem rešiti zastavljen izziv. Ekipe imajo na voljo 4 ure za zasnovo izdelka, katerega realizacijo je potrebno prikazati s pomočjo ponujenega materiala.

Primeri nalog iz prejšnjih let:

  • Izdelava avtomobilskega žarometa – tekmovalci so iz omejenega materiala sestavili delujoči avtomobilski žaromet. Žirija je preverjala tudi kam je svetloba žarometa usmerjena in kako močno tja sveti. (HELLA Saturnus)
  • Avtomatsko zlaganje končnih izdelkov na paleto – tekmovalci so morali izdelati napravo, ki bi izrezke iz kamene volne avtonomno zložila na palete. (Knauf Insulation)
  • Izdelava katapulta – tekmovalci so morali izdelati katapult s časovnim zamikom streljanja in dovolj veliko natančnostjo streljanja v tarčo.
  • Izdelovanje dvigala – tekmovalci so morali izdelati dvigalo, ki po sprožitvi mehanizma čaka pet sekund, nato avtonomno dvigne glineno kroglico na čim večjo višino in jo varno spusti nazaj na tla.

Case study

Case Study je sestavljena iz teoretično zastavljene naloge. Naloga študentov je rešitev tehničnega in/ali organizacijskega problema oz. situacije podjetja iz realnega poslovnega sveta. Cilj vsake ekipe je optimalna in racionalna rešitev izziva, ki jo morajo na koncu tudi predstaviti. Poleg iskanja inovativnih rešitev določenega izziva se od tekmovalcev pričakujejo tudi sposobnosti sodelovanja in delovanja v skupini, na koncu pa se preverjajo tudi retorične spretnosti.

Primeri nalog iz prejšnjih let:

  • Preprečevanje udarov avtomobilskih vrat v okoliške objekte in ljudi s pomočjo napredne senzorike in inovativnih tehnologij (TPV Group)
  • Optimizacija ulivanja taline – tekmovalci so predstaviti sistem zalogovnika taline pri kontinuirnem valjanju pločevine s čim boljšim izkoristkom materiala. (SIJ Acroni)
  • Zmanjševanje izpustov okolju škodljivih plinov – zaradi uporabe koksa kot goriva za taljenje kamnin pride do nastanka določenih neželenih plinov, tekmovalci pa so iskali rešitve, kako zmanjšati količino teh plinov. (Knauf Insulation)
  • Preverjanje kakovosti ventilov – tekmovalci so poskušali najti najbolj učinkovit način za zaznavanje morebitnega puščanja ventila. (Danfoss)