Organizacijska ekipa

MacGyver
Glavni organizator

Luka Kovač

- natančen,
- analitičen,
- dobrovoljen

"Never over-promise, always over-deliver." - Walid

Odgovoren za stike s podjetji

Aljaž Mesec

- iskren,
- racionalen,
- odgovoren

"What you most want to find, will be found where you least want to look"

MacGyver
MacGyver
Odgovorna za odnose z javnostmi

Živa Nikšič

- skrbna,
- natančna,
- pozitivna

"Alive For Life"

Odgovorna za odnose z javnostmi

Tjaša Likeb

- vztrajna,
- iznajdljiva,
- empatična

"Every song ends but that doesn't mean we shouldn't enjoy the music."

MacGyver
Odgovorna za odnose z udeleženci

Katarina Levec Grajfoner

- analitična,
- vztrajna,
- optimistična

"If you see long term benefit in doing something, but short term pain then you should do it."

Odgovoren za logistiko

Tilen Pajk

- učinkovit,
- kaotičen,
- iznajdljiv

"Bomo zmogli, bomo ja!"

MacGyver
Odgovorna za IT

Špela Bernik

- iznajdljiva,
- odprta,
- zanesljiva

"To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart."