TRAC

TRAC je inovativno in fleksibilno podjetje, ki zagotavlja edinstvene rešitve v avtomatizaciji in tehnoloških procesih. Ekipo sestavljajo visoko usposobljeni inženirji, ki so zelo predani svojemu delu. V podjetju se zavedajo, da so organizacijska prožnost in visoko usposobljeni zaposleni ključni za njihovo uspešnost in konkurenčno prednost na trgu. Poleg tipičnih rešitev za avtomatizacijo, ki so že dobro znane in uporabljene v različnih panogah, TRAC ponuja tudi kompleksne avtomatizirane tehnološke rešitve procesov za najbolj zahtevne industrijske panoge, kot so farmacevtska, kemijska, biotehniška in prehrambna industrija.

Delo v TRACu je dinamično in raznoliko, saj zajema tako področje projektnega inženiringa kot tudi programiranje na nižjem (PLC, SCADA) in višjem (VisualBasic, Win CC,..) nivoju. Projektno delo ter službene poti po celem svetu omogočajo hitro strokovno in osebno rast zaposlenih, ki so eden od največjih potencialov podjetja. TRAC si prizadeva za večjo prepoznavnost inženirskih poklicev, saj verjame, da se med mladimi skriva veliko inženirskega talenta. Zato se trudi ustvariti optimalne pogoje za razvoj talentov in spodbujati zanimanje za inženirske poklice. Sodeluje v različnih projektih, ki so namenjeni razvoju talentov in promociji inženirskih poklicev. Veliko sodeluje tudi s srednjimi šolami in fakultetami in tako preko praktičnega usposabljanja in študentskega dela krepi ekipo bodočih inženirjev.

Poleg izjemnih strokovnih znanj in inovativnosti, je tudi organizacijska kultura v TRACu izjemno pomembna. V podjetju se zavedajo, da so zaposleni ključni za uspeh, zato poskrbijo za njihovo dobro počutje in zadovoljstvo. Večkrat letno organizirajo dogodke in teambuildinge z namenom krepitve pripadnosti in povezanosti med zaposlenimi. Tudi to je en izmed razlogov, da se TRAC ponaša s prijateljskim delovnim okoljem in timskim duhom, ki sta ključna za uspešno opravljanje projektov.

TRACova zavezanost k inovacijam in nenehno izboljševanje kakovosti storitev sta vidni tudi v njihovem pristopu k strankam. S svojim znanjem in izkušnjami TRAC pomaga strankam izboljšati njihove poslovne procese in tako povečati njihovo uspešnost. Podjetje se zaveda, da so njihove rešitve ključne za poslovanje strank, zato se trudijo zagotavljati najvišjo kakovost storitev ter zanesljivost in učinkovitost njihovih rešitev.